Ceník služeb                                                    

 

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek dospělí 20,-
Registrační poplatek děti, studenti     10,-
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 10,-
2. upomínka 10,-
3. upomínka 20,-
Přesoudní upomínací dopis

50,-

Ztráta čtenářského průkazu vystavení duplikátu

20,-
Kopírování formát A4 černobílá  3,-
Kopírování formát A4 černobílá-oboustranná  6,-
Kopírování formát A4 barevný text 20,-
Kopírování formát A4 barevný text-oboustranná 40,-
Jednorázová výpůjčka  5,-
Zajištění MVS z jiné knihovny v ČR 30,-
Ztráta knihy a časopisu až trojnásobek pořizovací ceny + poplatek za zpracování 20,-

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.

 

Výpůjční lhůta pro knihy i časopisy je 1 měsíc, může však být na požádání prodloužena, a to:

  • ústně
  • telefonicky: 737 766 746
  • e-mailem: knihovnabila@seznam.cz
  • prostřednictvím čtenářského konta (přístup přes on-line katalog).