Pobočkové knihovny obce Bílá

Bílá

Adresa: Bílá čp. 9

Místo: budova kulturního domu

           Knihovnice : Klára Bínová

Půjčovní den: středa 16.00 až 19.00 hodin

Tel. není, e-mail: knihovnabila@seznam.cz, veřejný internet

 https://www.bila.knihovna.cz/

On-line katalog a čtenářské konto:

on-line-katalog/

 

Petrašovice

Adresa: Petrašovice čp. 51

Místo: budova bývalé školy

           Knihovnice: Jitka Skuzová

Půjčovní den: pátek 18.00 až 19.30 hodin

Tel. není, e-mail: jitkaskuzova@seznam.cz, veřejný internet

On-line katalog a čtenářské konto:

on-line-katalog/on-line-katalog-ctenarske-konto-petrasovice/

 

Hradčany

Adresa: Hradčany

Místo: budova hasičské zbrojnice

           Knihovník: František Váca

Půjčovní den: úterý 15.00 až 17.00 hodin

Telefon, e-mail a veřejný internet nejsou k dispozici

          

Vlčetín

Adresa: Vlčetín 43

Místo: víceúčelové zařízení

           Knihovnice: Eva Bartošová

           Půjčovní den: středa 15.00 až 17.00 hodin

           Tel. není, e-mail: vlcetinknihovna@seznam.cz, veřejný internet

On-line katalog a čtenářské konto:

on-line-katalog/on-line-katalog-ctenarske-konto-vlcetin/